Pracownicy Katedry

Kierownictwo Katedry

dr hab. inż. Zbigniew Burtan, prof. AGH - Kierownik

dr hab. inż. Dariusz Chlebowski, prof. AGH - Z-ca Kierownika ds. Nauki i Współpracy

dr inż. Łukasz Machniak - Z-ca Kierownika ds. Kształcenia


Pracownicy Katedry

Profesorowie:

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz 

prof. dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski    

Profesorowie Uczelni:

dr hab. inż. Wacław Andrusikiewicz    

dr hab. inż. Zbigniew Burtan

dr hab. inż. Dariusz Chlebowski

dr hab. inż. Wojciech Naworyta

dr hab. inż. Krzysztof Skrzypkowski

Adiunkci: 

dr inż. Krzysztof Barański

dr inż. Przemysław Bodziony

dr inż. Mariusz Kapusta

dr inż. Dorota Łochańska

dr inż. Łukasz Machniak

dr inż. Dagmara Nowak-Senderowska

dr inż. Michał Patyk

dr inż. Józef Pyra      

dr inż. Zbigniew Rak

dr inż. Natalia Schmidt-Polończyk

dr inż. Mateusz Sikora

dr inż. Anna Sołtys

dr inż. Jerzy Stasica

dr inż. Maciej Zajączkowski

Asystenci:

mgr inż. Michał Dworzak

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

mgr inż. Wojciech Cyrnek

Mirosław Mik

Pracownicy administracyjni:

mgr Beata Kaszowska-Krepel

mgr Anna Góras

 

 

Katedra Inżynierii Górniczej
i Bezpieczeństwa Pracy
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. St. Staszica w Krakowie

30-059 Kraków; al. A. Mickiewicza 30
Pawilon A-4, II piętro, pok. 202

tel.: (12) 617-20-65
tel.: (12) 617-21-50
e-mail: kigbp@agh.edu.pl 

Search