Podziemna eksploatacja złóż

Podziemna eksploatacja złóż

Odkrywkowa eksploatacja złóż

Odkrywkowa eksploatacja złóż

Technika strzelnicza i materiały wybuchowe

Technika strzelnicza i materiały wybuchowe

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Image

Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH Kraków powstała w 2019 r. w wyniku połączenia części Katedr Górnictwa Podziemnego i Odkrywkowego. Tradycje tych Katedr, sięgające początków AGH, zdeterminowały jej aktualny zakres działalności  naukowo i dydaktycznej. Dysponując bogatą bazą laboratoryjną i znacznym doświadczeniem, jej pracownicy prowadzą prace badawczo-rozwojowe w zakresie szeroko pojętej technologii eksploatacji złóż węgla, rud metali, soli oraz surowców skalnych. Jako uznani eksperci zapraszani są do współpracy w kraju i za granicą, zwłaszcza w zakresie problematyki bezpieczeństwa pracy, zagrożeń naturalnych, aspektów środowiskowych i innowacyjności rozwiązań technicznych. Wypracowany przez lata model współpracy z przemysłem umożliwia, w oparciu o  najnowszą wiedzę, utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia studentów.

 

 

Image
Image
Image

Szeroko rozumiana inżynieria górnicza, to jedna z najważniejszych gałęzi gospodarki, a dotychczasowa wiedza i nowoczesne technologie sprawiają, że w tej branży istotne jest ukierunkowanie na wzrost efektywności, poprawę bezpieczeństwa pracy w kopalniach, a także redukcję kosztów wydobycia. U podstaw inżynierii górniczej leżą zagadnienia nauk o ziemi, geologii, ale także fizyki współczesnej, mechaniki - wpływu robót górniczych na powierzchnię, geomechaniki, miernictwa, geologii złóż, eksploatacji maszyn górniczych, technologii eksploatacji złóż różnych surowców, techniki strzelniczej, odwadniania, zwałowania, likwidacji kopalń oraz ekonomiki i nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem górniczym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w tak wyjątkowym środowisku pracy.

Ponadto nieunikniona jest ewolucja inżynierii górniczej w kierunku założeń rewolucji Przemysłu 3.0, która bez górnictwa nie jest możliwa. Oznacza to, że procesy podstawowe w górnictwie, w coraz większym zakresie są automatyzowane, sterowane i modelowane komputerem z odpowiednim oprogramowaniem. Choć nikt tego jeszcze nie osiągnął w pełni. Rewolucja technologiczna od dawna ma miejsce w sektorze górniczym oraz branży okołogórniczej poprzez numeryczne projektowanie, automatyzację, a nawet autonomizację niektórych procesów inżynierskich. Z jej zalet zdają sobie sprawę przedsiębiorcy górniczy, zarówno w branży węglowej, rudnej, a także odkrywkowej. Pracujemy nad nowymi możliwościami, jakie dają technologie cyfrowe i dotychczasowa wiedza, aby pomóc poprawić efektywność kopalń, bezpieczeństwo pracy i odpowiadać na nowe potrzeby i uwarunkowania na rynku. Zapewniamy surowce i energię by Przemysł mógł osiągnąć poziom 4.0.

Inżynieria górnicza to kierunek dla osób zainteresowanych naukami ścisłymi, myślących o pracy pełnej wyzwań w ciekawych i zmiennych realiach. Jeżeli należysz do tego grona, to może to być kierunek, który Cię zainteresuje i da możliwość rozwoju w tej dziedzinie. Rzeczywistość w świecie górniczym mocno się zmienia, a technologie cały czas się rozwijają. To możliwe dzięki informatyzacji, robotyzacji i rozwojowi cyfryzacji, które są wypadkową nauk matematycznych i przyrodniczych. Techniki i nowoczesne technologie pozyskiwania surowców i eksploatacji maszyn górniczych, to kolejne tematy, które nie będą miały przed Tobą żadnych tajemnic. Inżynieria górnicza stawia także na kształtowanie umiejętności pracy w grupie oraz rozwijania zmysłu kierowniczego. Dzięki temu będziesz w stanie kierować w przyszłości grupą osób i objąć stanowiska managerskie. Pomóż nam wejść w etap Górnictwa 3.0, a nawet 4.0!

ig.jpg

Poznaj w czym się specjalizujemy!

Katedra Inżynierii Górniczej
i Bezpieczeństwa Pracy
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. St. Staszica w Krakowie

30-059 Kraków; al. A. Mickiewicza 30
Pawilon A-4, II piętro, pok. 202

tel.: (12) 617-20-65
tel.: (12) 617-21-50
e-mail: kigbp@agh.edu.pl 

Search