Kierownictwo Katedry

profile placeholder  

dr hab. inż. Zbigniew Burtan, prof. AGH
Kierownik Katedry Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy                                                                       

 

profile placeholder  

dr hab. inż. Dariusz Chlebowski, prof. AGH
Zastępca Kierownika Katedry ds. Nauki i Współpracy                                                                                     

 

profile placeholder  

dr inż. Łukasz Machniak
Zastępca Kierownika Katedry ds. Kształcenia                                                                                              

Katedra Inżynierii Górniczej
i Bezpieczeństwa Pracy
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. St. Staszica w Krakowie

30-059 Kraków; al. A. Mickiewicza 30
Pawilon A-4, II piętro, pok. 202

tel.: (12) 617-20-65
tel.: (12) 617-21-50
e-mail: kigbp@agh.edu.pl 

Search