Laboratoria badawcze

Centralne Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych


Komputerowe Laboratorium Modelowania i Prognozowania Procesów Inżynierskich


Laboratorium Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii


Laboratorium Kotwowe


Laboratorium Robót Strzałowych i Ochrony Środowiska

Katedra Inżynierii Górniczej
i Bezpieczeństwa Pracy
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. St. Staszica w Krakowie

30-059 Kraków; al. A. Mickiewicza 30
Pawilon A-4, II piętro, pok. 202

tel.: (12) 617-20-65
tel.: (12) 617-21-50
e-mail: kigbp@agh.edu.pl 

Search